Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Hogyan lehet vásárolni?

 • Vásárolni rendelés alapján van lehetőséged, melyhez nem szükséges külön regisztrálnod. A rendelést weboldalunkon keresztül tudod feladni. A rendeléshez helyezd a kosárba a megvásárolni kívánt termékeket, majd a "Kosár" ikonra kattintva haladj végig a rendelési folyamaton, a végén a "Megrendelem" gombra kattintva. A rendelésről visszaigazoló levelet küld rendszerünk. A rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről folymatosan tájékoztatunk e-mailben, ezért fontos, hogy rendszeresen olvasott e-mail címedet pontosan add meg. A vásárlást igazoló számlát, mely a hazai jogszabályoknak megfelel, hiteles, elszámolásra alkalmas, az átvételi értesítő levélhez mellékeljük. Előfordulhat, hogy a leveleződ az értesítő leveleket a spam vagy promóció mappába helyezi, ezért ellenőrizd azok tartalmát is. 

Adatkezelés és vitarendezés

 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni
a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági
feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt
található: http://jarasinfo.gov.hu/

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így
ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen
keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók
tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online
vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására
is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Jótállási és szavatossági feltételek

 • A 151/2003 kormányrendelet alapján az az általunk forgalmazott tartós fogyasztási cikkek esetében a jótállás legalább 1 év, de egyes gyártók esetében ennek többszöröse is lehet. 
 • A termékek jótállási idejét a termék részletes leírásánál, a lap alján találhatod, valamint a jótállási jegyen illetve a számlán a termék megnevezése mellett szintén olvasható.
 • A 49/2003. GKM rendelet alapján az általunk értékesített termékekre - azok rendeltetésszerű használata mellett - szavatosságot vállalunk, amennyiben az értékesített termék az értékesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban illetve a szavatossági feltételekben foglalt előírásoknak.
 • A 151/2003 Korm. rendelet illetve 49/2003 GKM rendelet alapján bejelentett jótállási igényt abban az esetben tudunk elfogadni, ha az eszköz használata rendeltetésszerűen történt. Nem rendeltetésű használatból eredő hiba, sérülés, különös tekintettel a fizikai sérülésekre és az eszköz módosítására, a jótállás elvesztését vonja maga után.

Vásárlástól való elállás

 • A hazai szabályozás értelmében 14 nap áll rendelkezésre a vásárlástól való elállásra.

 • Mik a legfontosabb tudnivalók az elállással kapcsolatban?

  • A terméket olyan állapotban juttasd vissza hozzánk, ahogyan átvetted. Vigyázz rá, hogy a csomagolási elemek és a tartozékok se sérüljenek.
  • A visszaérkezést/leadást követően ellenőrizzük a termék, a tartozékok és a csomagolás állapotát és ha mindent rendben találtunk kérésed szerint visszatérítjük vagy levásárolhatod az árát
  • Az elállás a következőkre nem vonatkozik
   • Nem rendeltetésszerűen használt, vagy sérült termékekre
   • Személyhez kötött, egyedi megrendelésekre. Ide tartoznak a komplett, egyedi igény alapján legyártott, színezett, lakozzott bútorok, valamint az egyedi igényű nagyobb megrendelések. Nagyobb megrendelésnek minősül, ha a nettó összes értéke meghaladja az 1 millió forintot.
   • Bontott, használatba vett kellékanyagok, ágytakaró, stb.
   • Szolgáltatások esetében. Ide tartoznak a kiszállítás, szállítás biztosítás, összeszerelés és egyedi szervizköltségek díjai
   • Bármilyen értékcsökkenést okozó használatba vételre
  • Az elállási jogot kizárólag fogyasztók gyakorolhatják. Fogyasztónak minősülnek az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek.
  • Elállás esetén a visszaszállításról haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül Neked kell gondoskodnod, a visszaszállítás költségei téged terhelnek. 
  • Felhívjuk figyelmedet, hogy csomádi székhelyünk visszáru küldeményt nem fogad, elállás esetén üzletünk címére kell visszajuttasd a terméket hiánytalan, eredeti, sérülésmentes állapotában.
  • A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállaptásához szükséges beüzemelésen túli értékcsökkenésért Te felelsz, az a vételárból levonható, vagy az elállási igény megtagadható.
  • A vételárat elbírálást követően, legkésőbb 14 napon belül fizetjük vissza a fentebb leírtak szerint.

Megjelenítési és egyéb információk

 • Ha egy terméknél irreálisan alacsony ár jelenik meg akkor valószínűleg adatbázis hiba történt. A téves árral megjelent termékeket sajnos nem tudjuk a hibásan megjelent áron biztosítani. Kérjük segítsd munkánkat és ha ilyet tapasztalsz, jelezd felénk! Köszönjük!
 • Az ismertető leírások és képek külső forrásból kerülnek megjelenítésre, ezért az esetleges elírásokért, téves kép megjelenésért sajnos nem áll módunkban felelősséget vállalni. Ha nem azt kaptad ami a leírásban vagy a képen szerepelt jelezd felénk és a terméket visszaszállítjuk, a teljes vételárat (szállítási díjjal együtt) visszatérítjük a Részedre.
 • A sarokuzlethaz.hu oldalain megjelenő termékleírások és szöveges információk magyar nyelvűek.
 • Tekintve, hogy a sarokuzlethaz.hu oldalain megjelenő termékek nagy része külső raktárból illetve beszállítótól érkezik, az oldalon feladott rendelések nem minősülnek szerződésnek.
 • Oldalunkon feladott rendeléseket rendszerünk tárolja, azonban iktatásra nem kerülnek. A feladott rendelések az átvételt megelőzően módosíthatóak, vagy kérhető rendszerünkből történő törlésük.
 • Írásbeli szerződésnek a vásárlásról kiállított számla minősül, melyek minden esetben iktatásra és a könyvelési szabályok szerinti tárolásra kerülnek.
 • Aktív, folyamatban lévő rendelések lekérdezése a felhasználó számára érvényes belépést követően lehetséges. A teljesítést követően lezárt rendeléseket csak a rendelő írásos igénye, valamint személyazonosságának hitelt érdemlő bizonyítása esetén tudunk biztosítani
 • A fizetendő ár a megrendelés leadásának idejében érvényben lévő ár. Árváltozás esetén értesítünk, és lehetőséged van a módosított áron megrendelésedet visszautasítani vagy fenntartani. 
 •  A mindenkori árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Juhász és Társa Kft. (cím: 5100 Jászberény, Komáromi út 2. a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az EU-ban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató a sarokuzlethaz.hu domainre és annak aldomainjaira terjed ki.

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelvek folyamatosan elérhetőek a címeken.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési gyakorlat ismertetése.

Az adatkezelő adatai

Név: Juhász és Társa Kft.

Székhely: 5100 Jászberény, Komáromi út 2.

Adószám: 12558892-2-16

cégjegyzék szám: 16-09-006216

Telefonszám:  +36302999835

E-mail: sarokuzlethaz@sarokuzlethaz.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookiek (továbbiakban sütik)

A sütik feladata: A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az Adatkezelő nem használ harmadik féltől származó sütiket, csakis a tárhelyszolgáltató által, a szükséges működéshez szükségeseket, ezek a következők:

Megnevezés                                Funkció                                       Lejárat

UN_never_logout                       maradjon belépve                        90 nap

UN_never_logout_auth              mradjon belépve                          90 nap

UN_cart_....                                süti alapú kosár                           365 nap

UN_cookie_allow                       sütielfogadás állapota                 365 nap

UN_cookie_close                        sütielfogadás állapota                 365 nap

UnasID                                       folyamatazonosító                       munkamenet

UnasServiceProxyID                  folyamatazonosító                       munkamenet

Sütikezelés jogalapja

A jogalap a weboldal látogatójának hozzájárulása.

Amennyiben a sütik használatát elutasítja a weboldal teljes mértékben működőképes marad, mindössze néhány kényelmi funkció nem működik.

A sütiket a böngészőkben is törölni lehet, vagy alapbeállításként megadni, hogy utasítsák el minden esetben.

Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

Az adatkezelő adattérképek készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje.

 

Online rendeléshez, ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

A weboldalon lehetőség van termékek rendelésére, a megrendelés során elkért személyes adatok:

E-mail cím

Telefonszám

Mobiltelefonszám

Név

Ország

Irányítószám

Település

Utca, házszám

Cég esetén adószám

Kiszállítási cím

Az adatkezelés célja a kezelt adatok tervezett felhasználása: az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek.

Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.

A megőrzés ideje tárgyév +5 év, vagy törlési kérelemig.

Regisztráció során ugyanezen adatok megadása szükséges, viszont a megőrzés visszavonásig történik.

Az adatok fizikai tárolásai helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket sarokuzlethaz.hu domain-en és aldomain-jein rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag sarokuzlethaz.hu domain és aldomain férnek hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatot megismerők köre

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

UNAS Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

unas@unas.hu

+36 99 200-200 (h-p: 8-15:30)

Megismert adatok köre: sarokuzlethaz.hu domainen található weboldalak tartalma, ezen domainre érkező emailek, valamint a weboldalon képződő minden adat.

Könyvelés:

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Rendelés menete
A termék részletes leírásánál található a pontos, bruttó fogyasztói ár mellett a Kosárba gombot, ennek megnyomása
esetén a kiválasztott termék a Kosárba kerül.
A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a jobb felső sarokban Kosár elnevezésû menüpontban.
Amennyiben kiválasztott minden terméket, ki kell tölteni a megrendelõlapot.
Kérjük, figyeljen oda az adatok pontos kitöltésére! Regisztráció nem szükséges
Minden személyes adatot bizalmasan, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen tárolunk, (illetve nem tárolunk) azokat
harmadik félnek semmilyen esetben nem bocsátjuk át.
A megrendelés véglegesítése gombra kattintva e-mailben tájékoztatást kapunk a megrendelt termékekrõl
Egy munkanapon belül munkatársunk a megadott elérhetõségek egyikén felveszi Önnel a kapcsolatot, egyeztetés céljából.
Amennyiben átulalásos fizetési módot választott, az átutalás beérkezése után kiszállítjuk a kért árut
Amennyiben készpénzes fizetési módot választott, az áru raktárba érkezését követõen azonnal kiszállítjuk a kért
terméket, amit Ön otthonában, a termék megtekintése után fizethet ki!
A megrendelés és visszaigazolás nyelve magyar.
A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövõ szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, azt a Sarok Üzletház nem
iktatja és a késõbbiekben nem lesz hozzáférhetõ.
Téves rendelés
Amennyiben rendelése téves, vagy kiegészítésre szorul, azt a munkatársunknak jelezze! Az ilyen megrendeléseket minden
kötelezettség nélkül töröljük rendszerünkbõl! Amennyiben nem kívánja megvárni, amíg munkatársunk felkeresi Önt,
emailben is törölheti rendelését, a sarokuzlethaz@sarokuzlethaz.hu címen!
Elállás joga
A Juhász és Társa Kft. a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A fogyasztó a szerzõdéstõl nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása
esetében pedig, amikor a szerzõdést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének
eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru
átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerzõdés megkötésének napjától számított három hónapon
belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló
nyolc munkanapos határidõ attól a naptól kezdõdik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást
követõ harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A
gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárának megtérítését.
A felek eltérõ megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:
(1) A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzõdés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidõ lejárta elõtt a
gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
(2) Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó
szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.
(3) Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy
gyorsan romlandó.
Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk
tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelõsséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt,
biztonságosnak nem tekinthetõ hálózat.
Webáruház készítés